Opslagstavlen

 • ikon
  Kære forældre

  Skolebestyrelsen har besluttet at afprøve et princip om en mobilfri Langhøjskole. For at skabe trygge rammer for alle på Langhøjskolen har der i en længere periode været indført regler for brugen af mobiltelefoner i skoletiden i udvalgte klasser eller klassetrin. Ved dette princip ønsker vi at afprøve en mobilfri skoledag for alle. Princippet indføres i første omgang i en forsøgsperiode, hvorefter det evalueres. Herefter besluttes det om princippet skal forblive, opdateres eller fjernes.

  Princippet indebærer, at de elever, der har en mobiltelefon med i skole, afleverer den om morgenen og de låses inde i indkøbte mobilkasser i skoletiden. Mobilerne udleveres igen, når eleverne har fri fra skole.

  Formålet med en mobilfri skole er at understøtte elevernes bevægelse, trivsel, fordybelse og læring. Læs mere om målet med princippet i vedlagte beskrivelse. Yderligere kan der bl.a. på www.folkeskolen.dk læses om ”Ny forskning: Mobilforbud giver bedre læring” med konkrete forskningsresultater fra The London School of Economics and Political Science.

  Princippet er vedhæftet og gælder fra 1. marts 2018.

  Venlig hilsen
  Skolebestyrelsen
   
  Dorthe Gundmann den 23-02-2018
 • Til orientering

  Datoen for indskrivning til konfirmation i 2019 er onsdag d. 25. april kl. 19:00 på Strandmarkskirkens kontor.

  Skemaet findes på kirkens hjemmeside, det skal medbringes i udfyldt tilstand på aftenen.

   

  Venlig hilsen Annemarie, kordegn i Strandmarkskirken

  36 78 20 06

  Bente Faruq Pedersen den 07-02-2018
 • ikon
  Sundhedsvejen - bla. en genvej til sundhedsplejerskerne
  Maj-Britt Tang den 15-09-2017