Langhøjskolens Sundhedsside

Langhøjskolens sundhedspolitik lyder:         

Formål

Vi ønsker, at danne ramme for gode måltider og fysisk udfoldelse i løbet af skoledage. Vi tror på, at det sunde valg skaber en bedre skole. Derfor arbejder Langhøjskolen bevist for at gøre det sunde valg til det mest oplagte og attraktive.

Vision

Spisning, mad og de sunde måltider skal fylde i skoledagen. Fysisk udfoldelse skal være et aktivt pædagogisk værktøj i alle fag. Skolens sundhedspolitik skal udgøre en grundpille i skolens værdigrundlag.

Vi arbejder for

Langhøjskolens sundhedspolitik er i løbende udvikling i et samarbejde, der inddrager forældre, ledelse, tandplejen og sundhedsplejerskerne.
 
Skolemad
Som en del af det kommunale tilbud på skolemad i Hvidovre kommune, har Langhøjskolen indgået en aftale med Torvekokkens Skolemad. Her har man mulighed for at bestille mad og drikke fra dag til dag, som leveres til skolen og distribueres direkte til klassen.
 
Torvekokkens Skolemad
 
Undervisningstilbud
 
Gode links, der giver sved på panden og fibre i madpakken.
Klik på Vægtløfteren