Ved fritagelse af undervisningen i 1-2 dage kontaktes klasselæreren via intra. Ved fritagelse over to dage kontaktes klasselæreren, der sender beskeden videre til kontoret. Ved fritagelse på over 1 uge indkaldes til et møde med skoleledelsen