• ikon
  Dorthe Gundmann den 23-03-2018
  Nyhedsbrev marts

  Kære alle
  Så er der nyheder fra Langhøjskolen - der kan i det vedhæftede læses om valg til skolebestyrelsen, skolegård, skak og science mm.

  God påskeferie

  Vh Dorthe Gundmann
  Skoleleder
 • ikon
  Maj-Britt Tang den 23-03-2018
  Til forældre på SFO 3høje og Langhøjskolen - vedr evt lockout
  Læs vedhæftede
  Vh Kontoret
 • ikon
  Dorthe Gundmann den 22-03-2018
  Kære alle
  Hermed et lille resume af skolebestyrelsesmødet i torsdags:

  Skolebestyrelsen holdt møde torsdag den 15/3, hvor det kommende valg til ny skolebestyrelse blev drøftet og planlagt. Derudover blev drøftet, hvordan skolens
  ressourcecenter arbejder med forebyggende indsatser og indsatser, der skal afhjælpe særlige udfordringer for enkeltelever, grupper eller klasser. Skolebestyrelsen blev derudover orienteret om, at Langhøjskolen desværre også i 2018 vil være underlagt en stram økonomisk ramme.

  Der er valg til skolebestyrelsen i foråret, og valgmødet afholdes d. 11. april - så sæt kryds denne dato.
  Der vil være forældrekaffe d. 5. april om morgenen, hvor man vil kunne møde medlemmer fra skolebestyrelsen og høre mere om dette.

  Vh skolebestyrelsen

   
 • Bente Faruq Pedersen (BTP) den 19-03-2018

  Kære forældre.
   

  Så er der kommet ansøgningsskemaer til BEKLÆDNINGSHJÆLP 2018 fra Børnenes Kontor.

  Skemaerne skal både afhentes og afleveres på skolen, enten via lærer eller direkte på skolens kontor - deadline for aflevering er TORSDAG DEN 3. MAJ 2018 (vær OBS på evt. lockout).
   

  Med venlig hilsen
  Bente F. Pedersen, Kontoret

 • ikon
  Dorthe Gundmann den 23-02-2018
  Kære forældre

  Skolebestyrelsen har besluttet at afprøve et princip om en mobilfri Langhøjskole. For at skabe trygge rammer for alle på Langhøjskolen har der i en længere periode været indført regler for brugen af mobiltelefoner i skoletiden i udvalgte klasser eller klassetrin. Ved dette princip ønsker vi at afprøve en mobilfri skoledag for alle. Princippet indføres i første omgang i en forsøgsperiode, hvorefter det evalueres. Herefter besluttes det om princippet skal forblive, opdateres eller fjernes.

  Princippet indebærer, at de elever, der har en mobiltelefon med i skole, afleverer den om morgenen og de låses inde i indkøbte mobilkasser i skoletiden. Mobilerne udleveres igen, når eleverne har fri fra skole.

  Formålet med en mobilfri skole er at understøtte elevernes bevægelse, trivsel, fordybelse og læring. Læs mere om målet med princippet i vedlagte beskrivelse. Yderligere kan der bl.a. på www.folkeskolen.dk læses om ”Ny forskning: Mobilforbud giver bedre læring” med konkrete forskningsresultater fra The London School of Economics and Political Science.

  Princippet er vedhæftet og gælder fra 1. marts 2018.

  Venlig hilsen
  Skolebestyrelsen
   
 • Bente Faruq Pedersen den 07-02-2018

  Til orientering

  Datoen for indskrivning til konfirmation i 2019 er onsdag d. 25. april kl. 19:00 på Strandmarkskirkens kontor.

  Skemaet findes på kirkens hjemmeside, det skal medbringes i udfyldt tilstand på aftenen.

   

  Venlig hilsen Annemarie, kordegn i Strandmarkskirken

  36 78 20 06

 • ikon
  Maj-Britt Tang den 15-09-2017
  Sundhedsvejen - bla. en genvej til sundhedsplejerskerne
Ingen aktuelle aktiviteter i kalenderen

Besøgstæller

799089