• ikon
  Maj-Britt Tang den 23-04-2017
  Prøver maj-juni 2017
 • ikon
  Troels Amtrup den 26-04-2017
  BILLETTER TIL FORÅRSKONCERTEN

  Billetter sælges foran kontoret i 10 og 12 pausen. 

  Fra mandag den 8. Maj.

  De koster 20.- 

  Børn fra Langhøjskolen er gratis.
 • ikon
  Dorthe Gundmann den 17-04-2017
  Info om skolegården og foråret på Langhøjskolen

  Velkommen tilbage fra påskeferien. 

  Tilsyn i frikvartererne
  Som noget nyt har vi oprettet en såkaldt sikkerhedszone i skolegården i frikvartererne. Det betyder, at der i området uden for indgangen ved kontoret altid befinder sig 1 af de 5 gårdvagter, som er ude i gården i frikvartererne. 
  Det betyder, at eleverne altid vil kunne finde en gårdvagt.

  Renovering af skolegården
  Skolebestyrelsen havde inviteret til forældremøde om skolegården for hele skolen onsdag d. 22. marts 2017. 
  Der mødte 4 forældre frem.

  Der er nu nedsat en arbejdsgruppe, som sammen med skolebestyrelsen, medarbejderne og eleverne er med til at forme en plan for renoveringen af skolegården.
  Indtil videre har der været afholdt 1 møde i arbejdsgruppen, og der afholdes møde igen d. 27. april 2017, og det er stadig muligt at melde sig til arbejdsgruppen ved henvendelse til skoleledelsen.

  Der arbejdes med, hvordan vi med mindst mulig indsats kan få størst mulig effekt, så vi får optimalt ud af pengene - og samtidig drøfter vi, hvordan vi kan få yderligere midler ved hjælp fra fonde mm. 
  Vi hører gerne fra forældre, som enten kan byde ind med fysisk arbejde eller med at tegne en skolegård eller andet.

  Opdatering følger efter næste møde i gruppen.

  Arrangementer i foråret
  Elevrådet afholder karneval i denne måned, og i næste måned afholdes den årlige forårskoncert.


  Næste skoleår
  Vi er allerede i fuld gang med at planlægge næste skoleår og får på onsdag besøg af forældrene til de kommende elever til 0. årgang. Det glæder vi os til.

  Venlig hilsen
  Dorthe Gundmann
  Skoleleder
 • 02-05-2017
  08:15-14:30
  newton rummet · 4A
  1
 • 02-05-2017
  09:00-15:00
  Byvandring i København · 7Z
  1
 • 03-05-2017
  08:15-15:45
  Indskolingsundersøgelse og sundhedssamtale for O.D · 0D
  1
 • 03-05-2017
  14:10-18:10
  Skole/hjem samtaler 0.B. forår i lokale 17 · 0B
  1
 • 04-05-2017
  13:30-16:00
  skole-hjem-samtale 7.y 2017 · 7Y
  1
 • 05-05-2017
  08:05-08:30
  Fælles morgensang i lokale 33 · 0A · 0B · 0C · 0D
  1

Besøgstæller

650230